Symptomer

Symptomer på cystisk fibrose
De, der lever med CF, kan være påvirket på forskellig måde, afhængigt af de individuelle mutationer i CFTR-genet. Men de symptomer, du eller din pårørende oplever, påvirkes også af andre genetiske forudsætninger eller vaner og af anden adfærd. Derfor kan symptomerne være forskellige fra person til person, ligesom også hvornår symptomdebuten indtræffer, og hvor hurtigt symptomerne opstår eller forværres. Det mest almindelige er dog, at lungernes og mavens funktion påvirkes, men det er ikke ualmindeligt med symptomer i andre dele af kroppen. Cystisk fibrose kaldes derfor for en multiorgansygdom.1,2,3

Byrden fra symptomerne kan være tung, og behandlingen til tider tidskrævende. Og at det også kan påvirke den psykiske sundhed hos den, der lever med CF eller er nær pårørende til en, der er blevet ramt, er indlysende.1,2,3

Tidlig symptomdebut er mest almindelig
Hos de fleste kommer de første symptomer på cystisk fibrose allerede i spædbarnsalderen, for eksempel hoste og problemer med at fordøje maden. Men med alderen kan sygdommen udvikle sig, så effekterne forstærkes, eller der kommer nye symptomer til. Personer med CF, som først diagnosticeres i voksenlivet, har ofte mutationer, som giver mildere symptomer.
 1,2,3

    1. Orenstein DM. Cystic fibrosis: A guide for patient and family. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Williams, 2011.

    2. Bell SC et al. The Future of Cystic Fibrosis Care: A Global Perspective. Lancet Respir Med. 2020;8(1):65-124.

    3. Elborn JS. Cystic Fibrosis. Lancet. 2016;388(10059):2519-2531